VX65B | Velex Marine Speaker

$38.90 38.90

Qty

IPx5 Marine Speaker

UV and Salt resistant

86 +/- 3dB

81Hz -18KHz

4 ohm, RMS 25W